Sportzorgmassage

De (sport)zorgmasseur is een sportmasseur met een extra verdieping.

Hierbij mag de behandelaar meer handelingen verrichten dan de sportmasseur.

De sportzorgmasseur werkt zelfstandig aan de hand van protocollen en zoekt binnen de grenzen van zijn bevoegdheid oplossingen voor problemen. Hij is verantwoordelijk voor het behalen van het doel dat hij met zijn cliënt wil bereiken. De sportzorgmasseur neemt uitgebreide functietesten af, redeneert klinisch, informeert cliënten, masseert, handelt bij en na blessures en onderhoudt de eigen deskundigheid. De sportzorgmasseur speelt een rol bij de preventie en behandeling van sportblessures. Hij legt gegevens vast zodat hij verantwoording kan afleggen aan de cliënt. Daarnaast is het zijn verantwoordelijkheid dat de gegevens van zijn handelen inzichtelijk en overdraagbaar zijn aan anderen. De sportzorgmasseur werkt in de sport(zorg)keten met verschillende deskundigen zoals de (sport)fysiotherapeut, (sport)podoloog/podotherapeut, (sport)diëtist, sportarts, huisarts.

Uitgangspunt van het handelen van de sportzorgmasseur is het veilig sporten en de gezondheid van de sporter. De sportzorgmasseur is veelal het eerste aanspreekpunt van sporters en trainers bij pijntjes en klachten tijdens of als gevolg van het sporten en staat daarmee aan de basis van de sportzorgketen. Hij handelt bij of na een blessure met als resultaat dat de zorg aan geblesseerde sporters wordt verbeterd. Door de aard van de werkzaamheden krijgt de sportzorgmasseur te maken met vertrouwelijke informatie. Hier gaat hij integer mee om. Hij vraagt toestemming aan de cliënt wanneer hij gegevens die het slagen van de behandeling vergroten, verstrekt aan derden. De sportzorgmasseur kan zich inleven in de cliënt, toont empathie en houdt daarbij een zekere afstand (beroepsethiek).

Na een uitgebreide anamnese stelt de sportzorgmasseur samen met de cliënt een behandelplan op met een reëel einddoel. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van, functieonderzoeken, massages, metingen, kracht- en stabiliteitsoefeningen, diverse soorten tapen (sporttape, kinesiotape en dynamictape), mobiliseren, enz.